O projekte

ČO JE PRÁVNA AKADÉMIA ?

Právna akadémia je tretie rozšírené pokračovanie projektu Poďakuj sestre, ktoré viac odzrkadľuje ráz, ktorý projekt počas dvoch rokov nabral. Sestre a pôrodnej asistentke umožnia získané vedomosti predchádzať právnym problémom a konfliktným situáciám s ohľadom na náročné podmienky, prispieť k ochrane práv pacientov a v konečnom dôsledku získať pri výkone povolania potrebnú právnu istotu.

Právna akadémia predstavuje jednu z modernejších a efektívnejších foriem vzdelávania. Vzdelávanie bude prebiehať vo forme prezenčného a dištančného (e-learningového) vzdelávania. Obe formy sú kreditované Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, čím zvýšime právne povedomie a dostatočne motivujeme sestry zúčastniť sa daného projektu.

Prezenčné vzdelávanie
Je hodnotené ako najviac atraktívne. Kurzy sú realizované priamo na pracovisku "záživnou" formou, využívajú sa modelové situácie a prínosom je aj diskusia s účastníkmi. Cieľom je, aby si zdravotnícki pracovníci z preberanej témy odniesli niekoľko "highlightov", ktoré budú schopní zužitkovať hneď ráno pri príchode do práce.

E-learning
Moderný vizuál, jednoduchá orientácia a zaujímavé spracovanie medicínsko-právnych tém. E-kurzy sú umiestnené na portáli www.e-medius.sk a zdravotnícky pracovník ich môže absolvovať z pohodlia domova.

Pre bližšie informácie o možnostiach vzdelávania vo Vašom zdravotníckom zariadení a o e-learningu nás kontaktujte.

Čo sme dosiahli vo vzdelávaní

0

vytvorených kurzov

0

udelených kreditov

0

získaných like-ov

0

%-tná úspešnosť