Ďalšie možnosti prezenčného vzdelávania

Informácie

Prezenčné vzdelávanie je koncipované tak, aby reagovalo (v rámci zvolenej témy) na praktické problémy zdravotníckych pracovníkov v ich praxi. Kurz umožňuje intenzívnu interakciu účastníkov vzdelávania s lektormi, využíva interaktívne prvky, akými sú riešenie modelovej situácie, ktorú môže sestra bežne zažiť na pracovisku, argumentačné cvičenie vrátane následnej diskusie o jej vhodnom/nevhodnom riešení.

Okrem pripravených tém: Informovaný pacient = spokojná sestra, Zodpovednosť sestry pri výkone povolania, Zdravotná dokumentácia a mlčanlivosť pre Vás pripravíme prezenčné vzdelávanie aj na tieto témy:

  • Postavenie sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca
  • Etika v povolaní zdravotnej sestry
  • Vakcinácia pre sestry
  • Ako bezpečne rozhodovať v starostlivosti o terminálne chorých pacientoch?
  • Správna klinická prax


Máte záujem o inú tému? Pripravíme pre Vás prezenčné vzdelávanie na zvolenú tému z medicínsko-právnej oblasti.

Kontaktujte nás, ak si chcete objednať prezenčné vzdelávanie.