Zoznam kurzov

Webináre

Informovaný súhlas
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 1
Právne postavenie sestry a pôrodnej asistentky
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 2
Etika v zdravotníckom povolaní
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 3
Profesná zodpovednosť sestry
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 4

 

Prezenčné vzdelávanie

Informovaný pacient = spokojná sestra
Nie je len „administratívnym zdržaním“, ale hrá aj dôležitú úlohu pri preukazovaní lege artis poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Zodpovednosť sestry pri výkone povolania
Aké dôsledky môže mať pochybenie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a aké dôsledky pre konkrétneho zdravotníckeho pracovníka - zamestnanca?
Zdravotná dokumentácia a mlčanlivosť
Vedenie zdravotnej dokumentácie je dennodennou rutinnou činnosťou zdravotníckych pracovníkov. Ide o činnosť, ktorá má obrovský význam, a to najmä vtedy „ak veci nejdú, ako sa čakalo.“
Ďalšie možnosti prezenčného vzdelávania
Pripravíme pre Vás prezenčné vzdelávanie aj na iné témy!