Štartuje štvrtý ročník projektu

Štartuje štvrtý ročník projektu

1. februára 2018

Komora pre medicínske právo - MEDIUS ako organizátor pripravila ďalšie pokračovanie projektu, ktorý v sebe spája vzdelávanie ktoré sestry potrebujú a intenzívnu pozitívnu myšlienku, ktorej rozumie každý.

Štvrtý ročník projektu Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry vzdeláva sestry o právnych témach týkajúcich sa ich povolania a práv pacienta a súčasne vytvára priestor pre spätnú väzbu od pacienta - poďakovaním sestre sa poskytnutú starostlivosť.

 Myšlienka projektu oslovila tieto partnerské nemocnice (v abecednom poradí):

Odbornými partnermi projektu sú Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiekadvokátska kancelária h&h PARTNERS, s.r.o. 

Partnerom, podľa ktorého dôležitú úlohou zohráva dobrá vzájomná komunikácia medzi pacientami a sestrami, budovanie vzájomnej dôvery a podpory a rešpektovanie práv pacientov, je Asociácia na ochranu práv pacientov.

V najbližších týždňoch vám predstavíme donorov a ďalších partnerov projektu. Webové portály http://www.pravnaakademia.sk a http://www.podakujsetre.sk prejdú taktiež úpravami a nájdete na nich zaujímavejší obsah.

Projekt bude priebiehať počas celého roka 2018. V prípade, že chcete bližšie informácie alebo sa priamo zapojiť do projektu (ako partner, donor, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), kontaktujte nás.Komora pre medicínske právo - MEDIUS