Právne aspekty domácich pôrodov z pohľadu kompetencií pôrodnej asistentky

Právne aspekty domácich pôrodov

18. apríla 2018

Väčšina pôrodov prebieha v nemocnici, čo je ten lepší prípad. No sú aj ženy, ktoré sa rozhodnú do nemocnice neísť a rodiť doma.

Hlavnou úlohou pôrodnej asistentky je zabezpečiť správnu a riadnu pôrodnú aj popôrodnú starostlivosť pre ženy.  Skupina žien, ktorá chce rodiť doma je témou tretieho e-learningového kurzu, ktorý je súčasťou Právnej akadémie pre sestry a pôrodné asistentky.

Aká je legislatívna úprava domácich pôrodov na Slovensku? Sú vôbec dovolené? Môžu pôrodné asistentky samy doma odviesť pôrod? Je pôrodná asistentka povinná oznámiť skutočnosť, že sa žena rozhodne pre domáci pôrod? Zodpovedá pôrodná asistentka za „nepodarený“ pôrod? Aké sankcie jej hrozia? Môže prísť o licenciu? Kto pôrodnej asistentke uhradí domáci pôrod?

Kurz Právne aspekty domácich pôrodov z pohľadu kompetencií pôrodnej asistentky je určený pôrodným asistentkám, ktoré chcú detailne poznať právny pohľad na úpravu domácich pôrodov a možné riziká, ktoré im v prípade plánovaného domáceho pôrodu hrozia.

Tento kurz je súčasťou e-learningového vzdelávania v projekte Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry a bezplatne ho môžete absolvovať vďaka podpore zo strany spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

VSTÚPIŤ DO KURZU