Ochota sestier doplniť svoje vedomosti aj z právneho uhla

Ochota sestier doplniť svoje vedomosti aj z právneho uhla

13. apríla 2018

Zmysel projektu vidíme aj vďaka ochote sestier dívať sa na svoje povolanie z iného uhla pohľadu -potvrdzuje to postupné zapájanie sa sestier a pôrodných asistentiek do právneho e-learningového vzdelávania aj v druhom mesiaci štvrtého ročníka projektu Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry.

V marci absolvovalo kurz Dar vs. Úplatok - sú dary od pacienta pre zdravotníckeho pracovníka prípustné? 205 sestier a pôrodných asistentiek. 

Ohraničenie rozsahu práv a povinností sestier pod názvom Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia zaujímalo 199 sestier a pôrodných asistentiek.

Prvé dva mesiace vzdelávacích aktivít = 827 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska