Absolventi Právnej akadémie vo februári 2018

Absolventi Právnej akadémie vo februári 2018

19. marca 2018

Počas úvodného mesiaca štvrtého ročníka Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry mali sestry a pôrodné asistentky zapojiť sa do e-learningového vzdelávania.Záujem o KOMPETENCIE SESTRY V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI A PRÁVNE RIZIKÁ ICH PREKROČENIA malo 474 sestier a pôrodných asistentiek. 

Téma darov od pacienta pre zdravotníckeho pracovníka a ich prípustnosti DAR vs. ÚPLATOK zaujala 555 zdravotníckych pracovníkov registrovaných v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.Kurzy v rámci projektu Poďakuj sestre / Právna akadémia sú bezplatne dostpné vďaka podpore partnera, spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.