e-learningové a prezenčné vzdelávanie v právnej oblasti

Právna  Akadémia

pre sestry a pôrodné asistentky

Čo je Právna akadémia?

Uvedomujeme si, aká je dôležitá úloha vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Prijímame ju a napĺňame s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Právna akadémia je priamo zameraná na riešenie – zvýšenie právneho povedomia zdravotných sestier a pôrodných asistentiek vo vzťahu k ich právam a povinnostiam pri výkone povolania. Výsledkom je vyššia istota pri práci, odbúranie stresu „z neistého a neznámeho“ ako aj zlepšenie komunikácie voči pacientovi.

Čo sme dosiahli vo vzdelávaní

0

vytvorených kurzov

0

udelených kreditov

0

získaných like-ov

0

%-tná úspešnosť

Webináre

Informovaný súhlas
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 1
Právne postavenie sestry a pôrodnej asistentky
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 2
Etika v zdravotníckom povolaní
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 3
Profesná zodpovednosť sestry
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 4

 

Prezenčné vzdelávanie

Informovaný pacient = spokojná sestra
Nie je len „administratívnym zdržaním“, ale hrá aj dôležitú úlohu pri preukazovaní lege artis poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Zodpovednosť sestry pri výkone povolania
Aké dôsledky môže mať pochybenie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a aké dôsledky pre konkrétneho zdravotníckeho pracovníka - zamestnanca?
Zdravotná dokumentácia a mlčanlivosť
Vedenie zdravotnej dokumentácie je dennodennou rutinnou činnosťou zdravotníckych pracovníkov. Ide o činnosť, ktorá má obrovský význam, a to najmä vtedy „ak veci nejdú, ako sa čakalo.“
Ďalšie možnosti prezenčného vzdelávania
Pripravíme pre Vás prezenčné vzdelávanie aj na iné témy!

Výuku zabezpečujú

Naši skúsení lektori

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
lektor
pôsobí ako advokát a partner advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
JUDr. Tomáš Husovský
lektor
pôsobí ako advokát a partner advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
Mgr. Katarína Tomková
lektor
sa špecializuje na medicínske právo a ochranu osobných údajov.

Určite Vás zaujíma

Aké sú ceny ponúkaných e-learningových kurzov?

0

Zdarma

pre všetkých až do 31.10.2017!

  • Bez limitu pre všetkých

  • Aktraktívne vizuálne spracovanie

  • Moderné vyučovacie metódy

  • Certifikát pre e-learningové kurzy

  • Overovacie testy v e-learningových kurzoch

  • Strmá krivka učenia

Tie najzaujímavejšie

Aktuality portálu

Vedenie zdravotnej dokumentácie
6. februára 2019
Začiatok roka so sebou priniesol výrazné zmeny vo forme vedenia zdravotnej dokumentácie. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú povinnosť viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom systéme (NCZI). To však neznamená, že zdravotná dokumentácia v papierovej podobe prestáva existovať.
Právne aspekty domácich pôrodov
18. apríla 2018
Väčšina pôrodov prebieha v nemocnici, čo je ten lepší prípad. No sú aj ženy, ktoré sa rozhodnú do nemocnice neísť a rodiť doma.
Ochota sestier doplniť svoje vedomosti aj z právneho uhla
13. apríla 2018
Zmysel projektu vidíme aj vďaka ochote sestier dívať sa na svoje povolanie z iného uhla pohľadu -potvrdzuje to postupné zapájanie sa sestier a pôrodných asistentiek do právneho e-learningového vzdelávania aj v druhom mesiaci štvrtého ročníka projektu Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry .
Absolventi Právnej akadémie vo februári 2018
19. marca 2018
Počas úvodného mesiaca štvrtého ročníka Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry mali sestry a pôrodné asistentky zapojiť sa do e-learningového vzdelávania.
Vzdelávajte sa v Právnej akadémii!
13. februára 2018
Ste sestra a chcete vedieť "kde stojíte", ako je ohraničený rozsah Vašich práv a povinností v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti? Môžete aj Vy poučiť pacienta? Ktoré výkony môžete samé realizovať?
Štartuje štvrtý ročník projektu
1. februára 2018
Komora pre medicínske právo - MEDIUS  ako organizátor pripravila ďalšie pokračovanie projektu, ktorý v sebe spája vzdelávanie ktoré sestry potrebujú a intenzívnu pozitívnu myšlienku, ktorej rozumie každý.