Právna sebaobrana sestry

Popis kurzu

Prax sestry je v prvom rade o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a o radách pacientovi, a sledovaní jeho zdravotného stavu. Existuje dlhý zoznam situácií, kedy sestra potrebuje radu právnika. Je možné vytypovať zopár, na ktoré je dobré sa vopred pripraviť z pohľadu ich závažnosti alebo obsahovej náročnosti.

V kurze nepostupujeme prísne systematicky, ale poukazujete na niekoľko detailov, ktorých znalosť spôsobí, že sa sestra nebude báť ošetrovať pacientov a bude sa vedieť aj efektívne brániť. Viaceré dole opísané situácie sa týkajú nielen sestry, ale aj jej interakcie s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi.

E-learningový kurz sa zameriava na vytypované situácie, v ktorých je sestra konfrontovaná s nevyhnutnosťou okamžitej reakcie – výpoveď týkajúca sa poskytovanej starostlivosti na súde, policajnom orgáne, dotazy príbuzných, účasť sestry v rámci dohľadového konania UDZS u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávacie ciele
  • Ujasnenie nasledujúcich otázok:
  • Ako mám postupovať keď mi zaklope na dvere Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?
  • Ako mám postupovať ak som predvolaný na výsluch ako svedok v prípade, v ktorom figuruje môj pacient?
  • Ako mám postupovať ak sa voči mne pacient správa drzo a neúctivo, čo brzdí chod ambulancie?
  • Môžem sa vyjadrovať pre médiá?
  • Ako mám postupovať v prípade agresívneho a vulgárneho pacienta?
Kurz v skratke
  • Kurz je určený zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám.
  • Kurz zvládnete za 3 hodiny.
  • Za úspešné absolvovanie získate 2 kredity.
  • Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.


(Kliknutím na tlačidlo "Začať kurz" budete presmerovaní na vzdelávací portál e-medius.sk, na ktorom sa kurzy nachádzajú.)


Tento kurz je pre Vás ZADARMO do 30.6.2017.