Agresívny a nespolupracujúci pacient

Popis kurzu

Agresivita, útok, hrozba. To sú slová, s ktorými sa ľudia stretávajú takmer každý deň. V dnešnej dobe pomerne často. Agresivita, nepriateľstvo a hrubé spôsoby v medziľudských vzťahoch sa žiaľ nevyhýbajú ani zdravotníckemu prostrediu. Sestry sa s pacientmi, ktorí sú vulgárni alebo priamo nebezpeční, môžu stretnúť nielen na psychiatrickom oddelení, ale na akomkoľvek inom oddelení či ambulancii. V týchto prípadoch si sestra kladie otázky, ako má konať, aké sú jej práva, ale rovnako aj povinnosti.

Kurz rieši extrémne situácie z pohľadu právnej zodpovednosti sestry – ako postupovať v prípade indikovanej zdravotnej starostlivosti u pacienta, ktorý odmieta starostlivosť, ktorý ohrozuje okolie a seba? S kým môže sestra v týchto situáciách spolupracovať? Aké úkony by mala zabezpečiť, aby minimalizovala právne riziko neposkytnutia zdravotnej starostlivosti?

Vzdelávacie ciele
  • Poskytnúť orientáciu v situáciách, ktoré takýto agresívny / nespolupracujúci pacient vytvára.
  • Právna nápoveda ako má sestra postupovať, ak príde do kontaktu s takým človekom, s kým má spolupracovať, aké úkony by mala zabepečiť na minimalizáciu rizika neposkytnutia zdravotnej starostlivosti.
Kurz v skratke
  • Kurz je určený zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám.
  • Kurz zvládnete za 3 hodiny.
  • Za úspešné absolvovanie získate 2 kredity.
  • Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.


(Kliknutím na tlačidlo "Začať kurz" budete presmerovaní na vzdelávací portál e-medius.sk, na ktorom sa kurzy nachádzajú.)


Tento kurz je pre Vás ZADARMO do 30.6.2017.