e-learningové a prezenčné vzdelávanie v právnej oblasti

Právna  Akadémia

pre sestry a pôrodné asistentky

Čo je Právna akadémia?

Uvedomujeme si, aká je dôležitá úloha vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Prijímame ju a napĺňame s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Právna akadémia je priamo zameraná na riešenie – zvýšenie právneho povedomia zdravotných sestier a pôrodných asistentiek vo vzťahu k ich právam a povinnostiam pri výkone povolania. Výsledkom je vyššia istota pri práci, odbúranie stresu „z neistého a neznámeho“ ako aj zlepšenie komunikácie voči pacientovi.

Čo sme dosiahli vo vzdelávaní

0

vytvorených kurzov

0

udelených kreditov

0

získaných like-ov

0

%-tná úspešnosť

E-learningové vzdelávanie

Právna sebaobrana sestry
Zadarmo do 30.6.2017
Vytypované situácie, v ktorých je sestra konfrontovaná s nevyhnutnosťou okamžitej reakcie.
Agresívny a nespolupracujúci pacient
Zadarmo do 30.6.2017
Právny pohľad a odporúčania pre prax sestry v prípade extrémnych situácií.

 

Webináre

Informovaný súhlas
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 1
Právne postavenie sestry a pôrodnej asistentky
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 2
Etika v zdravotníckom povolaní
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 3
Profesná zodpovednosť sestry
Zadarmo
Medius WEBINÁR č. 4

 

Prezenčné vzdelávanie

Informovaný pacient = spokojná sestra
Nie je len „administratívnym zdržaním“, ale hrá aj dôležitú úlohu pri preukazovaní lege artis poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Zodpovednosť sestry pri výkone povolania
Aké dôsledky môže mať pochybenie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a aké dôsledky pre konkrétneho zdravotníckeho pracovníka - zamestnanca?
Zdravotná dokumentácia a mlčanlivosť
Vedenie zdravotnej dokumentácie je dennodennou rutinnou činnosťou zdravotníckych pracovníkov. Ide o činnosť, ktorá má obrovský význam, a to najmä vtedy „ak veci nejdú, ako sa čakalo.“
Ďalšie možnosti prezenčného vzdelávania
Pripravíme pre Vás prezenčné vzdelávanie aj na iné témy!

Výuku zabezpečujú

Naši skúsení lektori

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
lektor
pôsobí ako advokát a partner advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
JUDr. Tomáš Husovský
lektor
pôsobí ako advokát a partner advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Určite Vás zaujíma

Aké sú ceny ponúkaných e-learningových kurzov?

0

Zdarma

pre všetkých až do 31.10.2017!

  • Bez limitu pre všetkých

  • Aktraktívne vizuálne spracovanie

  • Moderné vyučovacie metódy

  • Certifikát pre e-learningové kurzy

  • Overovacie testy v e-learningových kurzoch

  • Strmá krivka učenia

Tie najzaujímavejšie

Aktuality portálu

Vzdelávajte sa v Právnej akadémii!
13. februára 2018
Ste sestra a chcete vedieť "kde stojíte", ako je ohraničený rozsah Vašich práv a povinností v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti? Môžete aj Vy poučiť pacienta? Ktoré výkony môžete samé realizovať?
Štartuje štvrtý ročník projektu
1. februára 2018
Komora pre medicínske právo - MEDIUS  ako organizátor pripravila ďalšie pokračovanie projektu, ktorý v sebe spája vzdelávanie ktoré sestry potrebujú a intenzívnu pozitívnu myšlienku, ktorej rozumie každý.
E-learningové a prezenčné vzdelávanie podľa Liptovskej nemocnice
23. augusta 2017
Naša nemocnica si uvedomuje, že poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je založené na ľuďoch, na kvalifikovaných, odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkoch a preto sa snaží využiť každú možnosť, ktorá by zdravotníckym pracovníkom priniesla získanie nových vedomostí, zručností, informácií.
Postavenie sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca
17. augusta 2017
Cieľom e-kurzu je vytvorenie rámca pre realizovanie sa sestry ako kompetentnej profesionálky v kontexte jej stavu a profesie a udržanie významu a prestíže jej profesie (ako splniť podmienky pre jeho ďalší výkon).
Viac ako 1000 sestier sa vzdelalo v Právnej akadémii
9. augusta 2017
Počas prvých 9 mesiacov sa do vzdelávania v rámci projektu Právna akadémia / Poďakuj sestre zapojilo 1 005 sestier a pôrodných asistentiek.
Správna klinická prax
30. júna 2017
Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú registrovaní v 4 komorách (SLK, SKSaPA, SLeK, SK MTP) majú možnosť bezplatne do 30. septembra absolvovať e-learningový kurz Správna klinická prax.